• atrandamekartu@gmail.com

Apie mane

Sveiki, esu Rūta. Dar besimokydama mokykloje svajojau, o kartu ir siekiau studijuoti psichologiją. Taip baigiau psichologijos bakalauro ir magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete.

Ieškodama atsakymų į kylančius klausimus, pati išbandžiau ką reiškia būti klientu – lankiau asmeninę kognityvinės, psichodinaminės bei geštalto krypties terapiją. Tai buvo nuostabi kelionė į save, o kartu ir į aiškesnį supratimą apie kliento lūkesčius, siekius bei patirtį. 

Tikiu, jog geriausiais savo keliamų klausimų atsakymų atradėjais esame mes patys. Tačiau parama ir palaikymas gali padėti tuos ieškojimus sutrumpinti bei palengvinti.

Jei šiuo metu išgyvename santykio su savimi, kitais sunkumus ar tiesiog norite geriau save pažinti, kviečiu susitikimui nuotolinėje konsultacijoje.

Išsilavinimas

2022- LSMU Neuromokslų institutas. Įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai.

2011 – 2013 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Organizacinė psichologija,  magistro kvalifikacinis laipsnis.

2007 – 2011 m. Vytauto Didžiojo universitetas,  Psichologija,  bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Kvalifikacijos kėlimas

2022 03 28. Panikos sutrikimas. Kaip suvaldyti nerimo priepuolius ir išgyti nuo panikos sutrikimo? Lietuvos psichologinės pagalbos ir savipagalbos asociacija.

2022 03 19. Įsisąmoninimu grįstos psichologijos taikymas dirbant su lėtinėmis ligomis ir lėtiniu skausmu. Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacija.

2021 12 15. Savižudybės grėsmės atpažinimas, vertinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

2021 12 09. Vienos sesijos terapija. Krizių įveikimo centras

2021 02 02-04. Sex therapy. Vytauto Didžio universitetas.

2020 12 17. Pagalba po krizinio įvykio asmenims ir organizacijoms. Krizių įveikimo centras.

2020 10 07. Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras.

2019 03-05 mėn. Emocinio kognityvinio konsultavimo metodo taikymas. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

2018 10 16. Krizių valdymas ugdymo įstaigose. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

2018 05 05. Efektyvaus mokymosi metodai. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

2018 03 19-21. Lions Quest. Pauglystės kryžkelės. Všį Lions Quest Lietuva.

2017 12 01. Mokyklinio amžiaus vaikų ASEBA klausimynų naudojimas. ASEBA.

2017 10 04. Mokytojų festivalis. Vytauto Didžiojo universitetas.

2017 06 09. Bendruomenės dalyvavimo svarba visuminiam vaiko ugdymui įgyvendinant SEU programas. Klaipėdos rajono švietimo centras.

2017 05 19. Nuoseklus prevencinių programų įgyvendinimas švietimo įstaigose – kelias į sveikesnę visuomenę. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

2017 05 11. Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimas. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

2017 03 01. Mokyklos kolektyvo mikroklimato formavimas. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

2016 12 28. Respublikinė klasių vadovų konferencija „Klasės vadovo darbo sėkmės ir nesėkmės. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija.

2016 12 15. Darbas su vaikais, turinčiais elgesio problemų. Všį „EOS grupė“.

2016 12 01. Kaip padėti vaikams labiau pasitikėti savimi? Lietuvos edukologijos universitetas. Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas.

2016 10 28. Netektys ir kriziniai išgyvenimai: kas padeda išsaugoti drąsą gyventi? Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacija.

2016 09-12 mėn. Mokykla be tabako: pagalba metant rūkyti. Všį Psichikos sveikatos iniciatyva.

2016 01 07. Motyvuojantis bendradarbiavimas ir bendravimas šiuolaikinėje organizacijoje. Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai komunikacijai mokykloje kurti. UAB „Šviesa“ mokymo centras.

2015 11 06. Pagalba somatinėmis ligomis sergantiems vaikams. Lietuvos vaikų ir šeimos terapijos asociacija.

2014 06 17. Tėvų globos netekusių vaikų biopsichosocialiniai sunkumai. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

2014 05 09. Praktiniai mokymai prievartos prieš vaikus artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos klausimais. Paramos vaikams centras.

2014 02 20. Psichologiniai ir klinikiniai perfekcionizmo aspektai. Vytauto Didžiojo universitetas.

2013 10 21. Vaikų, gyvenančių socialinės globos institucijose, paruošimas globai ar įvaikinimui. Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“.

2012 10 05. Niekada nebūk vienišas. Vytauto Didžiojo universitetas.

2012 09 24. Postmodern practices in family theraphy. Vytauto Didžiojo universitetas.

2012 05 25. Darbo ir šeimos derinimo priemonės – gerosios praktikos sklaida. Socialinių inovacijų centras.

2012 04 23. Resilient leadership and its impact upon straff performance and organizational effectivness. Vytauto Didžiojo universitetas.

Moksliniai darbai

Mazilauskaitė, R. (2011). Skyrybas patyrusių asmenų adaptacijos rodiklių sąsajos su laimingumu. Bakalauro darbas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.

Mazilauskaitė, R. (2013). Darbuotojų tarpasmeninių santykių darbe kokybės, suvokiamo organizacijos prestižo ir organizacijos nario savimonės sąsajos. Magistro tezės, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.

Mazilauskaitė, R. ir Legkauskas, V. (2013). Darbuotojų lojalumo organizacijai sąsajos su organizacijos nario savimone ir tarpasmeninių santykių kokybe darbe. Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, 2, 71-76.

Mazilauskaitė, R. ir Legkauskas, V. (2013). Psichosocialinių veiksnių įtakos darbuotojų lojalumui tyrimas dirbančiųjų Lietuvoje pavyzdžiu. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 65, 45-61.

Mazilauskaitė, R. (2014). Skyrybas patyrusių asmenų adaptacijos rodiklių, laimingumo ir sociodemografinių veiksnių sąsajos. Jaunųjų mokslininkų darbai, 2 (42). 51-56.

Mazilauskaitė, R. (2013, 2020). 7 žudančios baimės. 

Mazilauskaitė, R. (2021). Gimnazistų jaučiamo nerimo, tapatumo stiliaus ir streso įveikos strategijų reikšmė egzaminų streso vertinimui. Jaunųjų mokslininkų darbai, 51 (1), 21–30.

Pranešimai konferencijose

2021 05 Stendinis pranešimas „Poroje patiriamo psichologinio smurto ir saviveiksmingumo sąsajos socialinių-demografinių veiksnių kontekste“ Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijoje „Šiuolaikinės psichologijos veidas“.

2017 04 Pranešimo pristatymas forume „Veiksminga lyderystė: ką galime duoti savo bendruomenei?“

2014 04 Pranešimo pristatymas seminare „Paauglių delinkventinis elgesys. Pagalbos būdai“.

2013 04 Pranešimo pristatymas IX Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijoje Psichologija sveikatai ir gerovei“.

2013 05  Pranešimo pristatymas konferencijoje „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose“.

Narystė asociacijose

Lietuvos psichologų sąjungos narė

Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė 

error: Turinys apsaugotas !!