• atrandamekartu@gmail.com

Vienos sesijos terapija

Galvojant apie terapiją, gali kilti mintys apie daugybę terapeuto kabinete praleistų valandų ir ilgus metus bandant atrasti bei suprasti kylančių sunkumų priežastis. Dėl to, vienos sesijos terapija gali skambėti arba kaip stebuklas, arba kaip apgaulė. Įprasta manyti, jog pokytis vyksta lėtai ir tolygiai, o efektyviai terapijai svarbus ypatingas kliento ir specialisto santykis, kuris negali būti sukurtas vienos sesijos metu. Taigi toks psichologinės pagalbos formatas gali būti suprastas lyg pleistro klijavimas ant žaizdos ar menkų problemų sprendimo būdas. Tiesa, jog šis, kaip ir kiekvienas pagalbos būdas, turi ir privalumų, ir trūkumų, tačiau geriau susipažinus su vienos sesijos terapijos ypatumais, nuspręsti kurią pusę palaikyti, manau, bus lengviau.

 
Kas tai?

Vienos sesijos terapija – tai įrodymais grįstas, į klientą orientuotas pagalbos būdas. Susitikimo metu dėmesys skiriamas labiausiai susirūpinimą keliančiam sunkumui, problemai bei su tuo susijusiam išsikeltam tikslui. Sąmoningumo, bendradarbiavimo, kryptingumo pagalba siekiama padėti klientui išjudėti iš užstrigimo taip žengiant kelis žingsnius į priekį, dėl ko iš susitikimo klientas išeitų turėdamas viltį, idėjų, minčių apie tai, ką jam reikėtų daryti toliau.

 

Kuo ir kada gali būti naudinga?
  • Vienos sesijos terapiją žmonės renkasi dėl skirtingų priežasčių. Vienas susitikimas gali parodyti, jog jo pakanka išspręsti kilusius sunkumus arba būti tolimesnių susitikimų pirmuoju žingsniu.

  • Sesijoje maksimaliai siekiama išnaudoti laiką, dėmesį sutelkiant įvardintai problemai ir jos sprendimo būdų paieškai.

  • Kliento noras gauti pagalbą ir motyvacija spręsti sunkumus yra vieni svarbiausių vertinant pagalbos efektyvumą. Vienos sesijos terapija paremtos sesijos gali būti pasirenkamos sprendžiant įvairius klausimus dirbant individualiai, su poromis ar šeimomis. Efektyvius sprendimus siekiama atrasti sprendžiant tokias problemas kaip išsiskyrimas, skyrybos, sielvartas ir netektis, psichinės sveikatos problemos, gyvenimo pokyčiai, smurtas šeimoje, emocijų valdymas, auklėjimo problemos ir streso valdymas ir kt. Taigi pasirenkantys vienos sesijos formatą susiduria su tokiais pačiais sunkumais kaip ir kiti į psichikos sveikatos specialistus besikreipiantys žmonės. Tačiau čia tikima, jog pagalba turi būti suteikiama nedelsiant arba kaip įmanoma greičiau.

Esminiai principai/aspektai

• Tikėjimas, jog žmogus gali sau padėti, todėl net ir vienas susitikimas gali turėti terapinės naudos.

• Esamo momento svarba/galia, todėl viskas, ko reikia, yra čia ir dabar.

• Anksčiau yra geriau, mažiau yra daugiau. Pasak Windy Dryden, sunkumų turinčiam žmogui pagalbą svarbu suteikti kuo greičiau, nelaukiant keleto savaičių ar mėnesių. Dėl to Jungtinėje Karalystėje yra galimybė pagalbą gauti atėjau ir gavau (Walk-in) principu. Taip nėra eilės, atrankos kriterijų, formalaus vertinimo, diagnozavimo – tik susitikimui skirtas laikas siekiant suprasti klientą ir atrasti sprendimą.

• Viena sesija suprantama kaip vientisa ir išbaigta.

• Nors akcentuojama viena sesija, tačiau esant poreikiui, sesijas galima pratęsti.

• Potencialiai visiems gali būti padėta per vieną sesiją.

• Patyrimas bendraujant sesijoje ir pokalbis geriau nei vertinimas.

• Skaidrumas ir ribų apibrėžimas išsiaiškinant, ką galima, ir ko negalima pasiekti per vieną sesiją.

• Nuostata vienai sesijai – nors sesijų skaičius priklauso nuo kliento poreikio, orientuojamasi į vieno susitikimo svarbą.

• Tarpusavio santykių bei problemos sprendimo efektyvumui svarbu: 1) tiek su kliento problema, tiek su sesija susiję tikslai; 2) ribos; 3) susitelkimas; 4) asmeninis požiūris, nuostatos, nusiteikimas.

• Sunku numatyti, kam pakaks vienos sesijos, o kam prireiks daugiau susitikimų.

• Klientas yra vedantysis, savo situacijos ekspertas. Specialistas vadovaujasi požiūriu, jog klientas geriausiai žino ko jam reikia, todėl išsiaiškinamas kliento tikslas, galimi jo pasiekimo būdai, tolimesnių susitikimų poreikis.

• Orientacija į kliento stiprybes ir išorinius resursus.

• Dėmesio sutelkimas į tikslo siekimą. Specialistas skatina klientą nesiblaškyti, nenukrypti nuo tikslo. Dėl to, tikslo apibrėžimas sesijos pradžioje yra labai svarbus.

• Čia ir dabar yra svarbiau nei kliento istorijos aptarimas, įvertinimas, atvejo formulavimas.

• Orientacija į sprendimą (kiek tai įmanoma). Specialistas padeda klientui ieškoti sprendimo, kurį būtų galima pritaikyti savo gyvenime.

• Praktika (jei įmanoma). Specialistas skatina klientą parepetuoti/pamodeliuoti pasirinkto sprendimo pritaikymą.

• Kliento apibendrinimas. Laikomasi požiūrio, jog labai svarbu pačiam klientui leisti apibendrinti buvusį procesą.

• Orientacija į vieną aspektą. Manoma, jog klientui iš susitikimo svarbu išsinešti vieną svarbų atradimą, kurį galima panaudoti keičiant situaciją.

• Pozityvus sesijos užbaigimas. Siekiama, jog sesija būtų pabaigta pozityviai, suteikiant vilties, tikėjimo bei žinojimo, kad visada galima kreiptis vėl.

• 70-80% klientų būna patenkinti vienos sesijos terapijos formatu.

Procesas

1) Problemos apibrėžimas, kliento vaidmens išsiaiškinimas. Prieš pradedant darbą, svarbu išsiaiškinti kliento vaidmenį, norą, motyvaciją, siekį spręsti problemą. Kad specialistas sužinotų daugiau apie kliento rūpesčius ir tikslus, prieš sesiją prašoma užpildyti klausimyną.

2) Sprendimo dirbti kartu priėmimas, erdvės tyrinėjimui kūrimas.

3) Bendradarbiavimo vystymas, tikslų kėlimas, būdų ir galimybių juos pasiekti aptarimas.

4) Orientacija į pokytį: galimų sprendimų aptarimas; šalutinių veiksnių apžvelgimas; veiksmų plano aptarimas; galimų veiksmų nesėkmės atveju aptarimas.

5) Užbaigimas: apibendrinimas, galimybės/poreikio pratęsti susitikimus aptarimas.

6) Įtvirtinimas/sekimas: specialisto skambutis klientui siekiant išsiaiškinti priimto sprendimo įgyvendinimą, rezultatus; kliento sugrįžimo esant poreikiui aptarimas.

Parengta pagal prof. Windy Dryden su jo leidimu
error: Turinys apsaugotas !!