• atrandamekartu@gmail.com

Apie mane

Sveiki, esu Rūta Mazilauskaitė. Dar besimokydama mokykloje svajojau, o kartu ir siekiau studijuoti psichologiją. Taip baigiau psichologijos bakalauro ir magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete, tapau sertifikuota sąmoningo dėmesingumo (mindfulness) praktikų mokytoja. Savo žinias nuolat siekiu papildyti dalyvaudama mokymuose bei seminaruose.

Darbo patirtį kaupiau dirbdama vaikų globos namuose, mokykloje, tačiau pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriu suaugusiesiems. Labiausiai mane dominančiomis psichologijos temomis yra stresas ir psichologinis atsparumas, nerimas, savivertė, sąmoningumas, asmeninis tobulėjimas bei tarpusavio santykiai.

Ieškodama atsakymų į kylančius klausimus, pati išbandžiau ką reiškia būti klientu – lankiau asmeninę kognityvinės, psichodinaminės bei geštalto krypties terapiją. Tai buvo nuostabi kelionė į save, o kartu ir į aiškesnį supratimą apie kliento lūkesčius, siekius bei patirtį. 

Ši patirtis man leido geriau suprasti, jog, nors norime gauti patarimą, „vaistą“ savo sunkumams sumažinti, tačiau geriausiais savo keliamų klausimų atsakymų atradėjais esame mes patys. O šiuos ieškojimus sutrumpinti bei palengvinti padeda jaučiama parama bei palaikymas.

Taigi kviečiu į šią kelionę ir atradimus leistis kartu…

Išsilavinimas

2023 m. –  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Psichoterapija, paremta kognityvine ir elgesio terapija.

2022 – 2023 m.  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų institutas. Įsisąmoninimu (mindfulness) grįstos kognityvinės ir elgesio terapijos pagrindai. Mindfulness mokytojo sertifikatas.

2011 – 2013 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Organizacinė psichologija,  magistro kvalifikacinis laipsnis.

2007 – 2011 m. Vytauto Didžiojo universitetas,  Psichologija,  bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

 

Kvalifikacijos kėlimas/svarbiausi seminarai
2023 06 10. Įsisąmoninimu grįstos intervencijos vaikams ir paaugliams. Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacija.

2023 06 02. Meditacinės praktikos, praplečiančios įsisąmoninimu grįstų intervencijų mokytojo galimybes ir repertuarą, praktiškai dirbant su įvairiomis klientų grupėmis. Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacija.

2023 04 29-30. Įsisąmonintas tyrinėjimas. Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacija.

2023 03 09, 16, 23. Kūrybinės raiškos ir dėmesingo įsisąmoninimo praktikų taikymas pasirūpinimui savimi.

2023 03 03. Įsisąmoninimu grįsta lyderystė. Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacija.

2023 02 25. Atida ir nesmurtine aplinka grįstas bendravimas. Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacija.

2022 03 28. Panikos sutrikimas. Kaip suvaldyti nerimo priepuolius ir išgyti nuo panikos sutrikimo? Lietuvos psichologinės pagalbos ir savipagalbos asociacija.

2022 03 19. Įsisąmoninimu grįstos psichologijos taikymas dirbant su lėtinėmis ligomis ir lėtiniu skausmu. Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacija.

2021 12 15. Savižudybės grėsmės atpažinimas, vertinimas ir pirmos emocinės pagalbos teikimas. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.

2021 12 09. Vienos sesijos terapija. Krizių įveikimo centras

2021 02 02-04. Sex therapy. Vytauto Didžiojo universitetas.

2020 12 17. Pagalba po krizinio įvykio asmenims ir organizacijoms. Krizių įveikimo centras.

2020 10 07. Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas. Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras.

2019 03-05 mėn. Emocinio kognityvinio konsultavimo metodo taikymas. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

2018 10 16. Krizių valdymas ugdymo įstaigose. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

2018 03 19-21. Lions Quest. Pauglystės kryžkelės. Všį Lions Quest Lietuva.

2017 12 01. Mokyklinio amžiaus vaikų ASEBA klausimynų naudojimas. ASEBA.

2016 09-12 mėn. Mokykla be tabako: pagalba metant rūkyti. Všį Psichikos sveikatos iniciatyva.

2014 02 20. Psichologiniai ir klinikiniai perfekcionizmo aspektai. Vytauto Didžiojo universitetas.

2013 10 21. Vaikų, gyvenančių socialinės globos institucijose, paruošimas globai ar įvaikinimui. Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į vaikus“.

 

Moksliniai darbai

Mazilauskaitė, R. (2021). Gimnazistų jaučiamo nerimo, tapatumo stiliaus ir streso įveikos strategijų reikšmė egzaminų streso vertinimui. Jaunųjų mokslininkų darbai, 51 (1), 21–30.

Mazilauskaitė, R. (2014). Skyrybas patyrusių asmenų adaptacijos rodiklių, laimingumo ir sociodemografinių veiksnių sąsajos. Jaunųjų mokslininkų darbai, 2 (42). 51-56.

Mazilauskaitė, R. (2013, 2020). 7 žudančios baimės. 

Mazilauskaitė, R. (2013). Darbuotojų tarpasmeninių santykių darbe kokybės, suvokiamo organizacijos prestižo ir organizacijos nario savimonės sąsajos. Magistro tezės, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.

Mazilauskaitė, R. ir Legkauskas, V. (2013). Darbuotojų lojalumo organizacijai sąsajos su organizacijos nario savimone ir tarpasmeninių santykių kokybe darbe. Jaunųjų mokslininkų psichologų darbai, 2, 71-76.

Mazilauskaitė, R. ir Legkauskas, V. (2013). Psichosocialinių veiksnių įtakos darbuotojų lojalumui tyrimas dirbančiųjų Lietuvoje pavyzdžiu. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 65, 45-61.

Mazilauskaitė, R. (2011). Skyrybas patyrusių asmenų adaptacijos rodiklių sąsajos su laimingumu. Bakalauro darbas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.

Pranešimai konferencijose/seminaruose

2021 05 Stendinis pranešimas „Poroje patiriamo psichologinio smurto ir saviveiksmingumo sąsajos socialinių-demografinių veiksnių kontekste” Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijoje „Šiuolaikinės psichologijos veidas”.

2017 04 Pranešimo pristatymas forume „Veiksminga lyderystė: ką galime duoti savo bendruomenei?“

2014 04 Pranešimo pristatymas seminare „Paauglių delinkventinis elgesys. Pagalbos būdai“.

2013 04 Pranešimo pristatymas IX Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencijoje Psichologija sveikatai ir gerovei“.

2013 05  Pranešimo pristatymas konferencijoje „Šiuolaikinė mokyklinė, organizacinė ir sveikatos psichologija VDU magistrų darbuose“.

 

Medijose

Jaučiuosi taip, lyg netinku. Raktas, 10 (191), 44-47.

Kaip suprasti psichologinės įtampos, nuovargio ir perdegimo apraiškas? (skaitykite)

10 pagalbos sau būdų, norint suvaldyti stresą (skaitykite)

8 būdai, kurie gali padėti įveikti sielvartą (skaitykite)

Psichologė pataria: kaip atpažinti pykčio priepuolius ir juos suvaldyti (skaitykite)

 

Narystė asociacijose

Lietuvos psichologų sąjungos narė

Lietuvos įsisąmoninimu grįstos psichologijos asociacijos narė 

error: Turinys apsaugotas !!